Collection: Korsaj

Yonn nan pyes ki bazik ke ou ka mete chak jou, merite pou genyen anpil ladanl ak koule e model diferan, Si Korsaj fanm se yonn rad ki plis popile sa pa anpeche ke gen model ki inik e kew pap ka konbine ak nenpot akseswa.

Gen anpil varyete korsaj nan koleksyon sa, nou regroupe yon kantite korsaj ki fet ak bon twal, ki inik nan fason pa yo, ke ou renmen sak a motif fle ou motif leopard wap jwenn yonn kan menm kew renmen.