Nou kwè nan sak otantik

Nou devlope metod ki inik nan fason nou chwazi sa pou nou ofri'w, Nou pa selman achete pou revan'n ou, nou chwazi matyè ki lejè, rezistan, kap rete fason'l ye, menm lhr ou fi'n lave'l

 • DEXT'AIR

  Nou pa selman la pou fan'm, nou devlope Dext'air pou Gason, nou konbine plizyè Tandans ak Style, e nou kenbe men'm kritè yo, nan fason nap chwazi sa nou vle ofri Mesye yo

 • SEZON

  Chak Sezon, nou soti Koleksyon ki adapte, nou pa kite anyen sou kote, nou chwazi matyè, koulè, tandans ki mache ak Sezon yo. Ou la selman pou chwazi sak fè'w plezi. E yo tuju fèw plezi

 • MODELE

  Nou vle pou chak moun mete sak fè yo byen, san yo pa gen anbara sosyal, ni mank ki ka pouse yo mete Rad jus pou Atire atansyon, Nou vle pou Abiye paske'w vle abiye yon fason ki fè'w santi ou Vivan

 • KOLEKSYON

  Si nou chwazi chak Rad de fason Inik, nou devlope Koleksyon ki gen koerans, Ke'w te vle al nan FILEL MONTE, ou pou al nan yon GALA Charitée.

  Wap jwenn Pyès kap bon moman ou vle a

Paske nou plis ke sa

Nou pase tan nan chèche ti pyès ki Inik pou ou, Paske nou konnen men'm jan ak tout moun ou pa renmen mete Rad ki pap fè'w byen.

Nou travay sou plizyè Koleksyon e nou mete nan yo Ti Bgy kap fèw plezi sou premye rega, Koulè, matyè, sezon, nou regroupe tout sa nou genyen an fonksyon de tan e okazyon ke ou ka bezwen'l e si sa pata Ase, nou la, si'w ta bezwen konsey sou style ou swete adopte.

Nou Fyè Pou Chak gren'n Mayo nou van'n

Nou panse ak Dirabilite, Nou Panse ak Otantisite, nou panse ak Inisite, Nou Panse ak Klima, Nou Panse ak Sezon, Nou panse ke ou ka renmen sa'w vle ACHETE a, Nou chwazi Mayo Gason yo pandan nap apnse ak sak kap fè yo PLEZI,E nou chwazi sak BON

NOU RENMEN TOUT SAK FEW INIK

Nou pa la pou fè'w bliye kisa'w ye, ni ankouraj devni yon moun ke'w pa ye.

Se sak fè'w Inik yo nou wè, e se yo nou VALORIZE, Avek nou diferans ou ap ekspoze ak swen men'm si nan je'w ou enpèfeksyon, QUORIDON, La pou ede'w wè Jan'w BELLE

E MEN'M SI NOU PA DI'W SA SOUVAN

 • @Barbie_nirma

 • @la_petite_micosh

 • @Kittylicious010

1 de 3

QUORIDON MAGAZINE | Yon Lot Fason Nap Itilize Pou'n Pale De OU

Nou la pou Kreaytè yo

Kèk ti kesyon ak repons rapid

Eske nou fè livrezon

Wi, nou livre nan Vil selman pou moman, pou jwen'n plis enfomasyon al nan pye paj la, Li Politik Livrezon nou an.

Koman mw ka fè yon komande

Pou komande yon Rad ou renmen, ou ka ekri nou, oubyen Itilize systèm Livrezon nou an kise. PEYE NAN LIVREZON, Aprann plis de sa sou paj sa

Pa kisa mw ka peye

Moman nap travay sou yon Systèm Peman kap disponib pou Haiti, Men ou ka toujou komande ak systèm anplas la, kise PEYE LE OU RESEVWA RAD OU.